DURGWARI - दुर्गवारी

Bharatgad Fort I Masure Malvan I तळ कोकणातील दुर्गरत्न – भरतगड I Konkan Durgwari Ep 8
New
1k

Bharatgad Fort I Masure Malvan I तळ कोकणातील दुर्गरत्न – भरतगड I Konkan Durgwari Ep 8

February 12, 2021 Featured Video

मसुरे गावात कालावल खाडीकाठी मोक्याच्या जागी उभ्या असलेल्या डोंगरावर भरतगड हा अप्रतिम किल्ला पाहायला मिळतो.

Read More

Latest Videos

See all Videos
कोकण दुर्गवारी – ०९ : Bhagwantgad Fort I निर्भीड अरण्यातील भगवंतगड I
New
Popular
6k

कोकण दुर्गवारी – ०९ : Bhagwantgad Fort I निर्भीड अरण्यातील भगवंतगड I

by admin June 13, 2021

मालवण तालुक्यातील कालावल खाडीच्या अल्याड – पल्याड दोन गड उभे आहेत, ते म्हणजे भगवंतगड आणि भरतगड. दिड एकरवर पसरलेला भगवंतगड गर्द झाडीने आच्छादलेला आहे. मालवणजवळ असलेली ही दुर्गजोडी आणि आजुबाजुला

Read More